57. Jan Bogart, 1552

steensoort: maaskalksteen
maten: 95 x 181 cm
locatie: schip

De zerk is helemaal afgesleten. Alleen het hoogteverschil in het oppervlak wijst op een vroegere versiering. De tekst bevond zich in een tekstband die op de hoeken werd onderbroken door vierpassen met daarin de evangelistensymbolen. In het midden van de zerk bevond zich een cirkel met daarin twee wapenschilden, opgehangen aan twee linten die bovenaan door een ring liepen; onderaan waren de twee schilden verbonden door een vastgeknoopt lint met twee kwasten. Boven de cirkel met wapens bevond zich nog een kelk met hostie; hiervan zijn nog slechts twee gaatjes te onderscheiden, wat mogelijk wijst op een opvulling met een ander materiaal.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 153
Smits (18)
DOMINUS ET MAGISTER
JOHANNES BOGART,
ECCLESIAE DE ROSMALEN VICARIUS,
ET
HUJUS ALTARIS BENEFICIATUS,
QUI OBIIT ANNO XVc LII,
XXVII MAII.Grootte van den steen: 0,95 bij 1,80 Meter.
De afbeelding van een kelk met eene hostie boven het wapen (dat aan het hoofd dezer bladzijde staat) is deerlijk afgesleten. De omtreklijnen van kelk met hostie zijn evenwel nog waar te nemen op de grafzerk.
In de rosetten, die de lijst van de zerk versnijden, bevinden zich de symbolen der vier Evangelisten.
De uitdrukking, 'hujus altaris beneficiatus', duidt er op, dat Johannes Bogart, als beneficiant van zijn nabijgelegen altaar in de kerk begraven is geworden.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 26
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

57. Jan Bogart, 1552
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 153
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 26

n: vermelding in een voetnoot