afb. Kris Roderburg, 2008

67. Goessen van Brecht, 1518

steensoort: maaskalksteen
maten: 206 x 360 cm
locatie: schip

De opvallend grote zerk is sterk afgesleten en vertoont aan de linkerbovenzijde bovendien grove oppervlaktebeschadigingen. Van de vierpas voor het wapen is slechts aan de onder- en rechterzijde de rand te zien. Onder het hoofdwapen bevond zich vroeger nog een cirkel die was opgevuld met een tweede schuinhangend wapen. Hiervan, en van het helmteken, zijn nu nog alleen vage aanduidingen te ontwaren.
De inscriptie bevindt zich in een tekstband, die op de hoeken vroeger werd doorbroken door vierpassen, mogelijk met wapenschildjes. Alleen van de vierpas linksonder is nu nog een enkel lijntje zichtbaar.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 179
Smits (17)
HIER LEET BEGRAVE
GOESSEN VAN BRECHT,
DIE STERF IN 'T JAER ONS HEEREN XV(c) ENDE XVIII,
DEN XXVI DACH VAN NOVEMBRI;
BIDT GOD VOER DIE ZIELE.
ENDE
GEERLINCK DIE ROEVER,
DIE STERF ANNO XV(c) ENDE XXVIIII,
DEN IX DACH SEPTEMBRI;
BIDT VOER DIE ZIELE.Afmeting van den steen: 2,06 bij 3,60 Meter.
De vier hoeken, die de omlijsting van dezen grafsteen versnijden, bestaan uit rosetten, waaruit de kenteekenen der Evangelisten verdwenen zijn. Beneden het, aan het hoofd dezer bladzijde afgebeelde, wapenschild bevindt zich op het grafgesteente nog een tweede schild, dat geheel is afgesleten en dat daarom niet uitgegeven is in dit werk.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 25
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

67. Goessen van Brecht, 1518
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : III Transept (2010) 179
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 25

n: vermelding in een voetnoot