afb. Kris Roderburg, 2008

133. Henrick Oliviers van Berchuysen, 1580

steensoort: maaskalksteen
maten: 143 x 281 cm
locatie: schip

De zerk is in de loop der tijd nogal glad geworden, met als gevolg dat het wapen tamelijk is vervaagd en dat verschillende letters van de inscriptie, vooral die aan de rechterkant, zijn verdwenen. Van het laatste gedeelte van de inscriptie, op de buitenrand, zijn slechts enkele sporen van letters te vermoeden. De zerk heeft rondom een verhoogde rand. Hierbinnen zien we in de bovenhelft uitvoerig bandwerk, voornamelijk bestaande uit voluten met in het midden ervan een ovaal met het wapen, dit alles in reliëf uitgebeeld. De onderhelft wordt ingenomen door een inscriptieplaat die is omgeven door uitvoerig volutenachtig bandwerk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 369
Le Grand Théâtre
42
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 42
Smits (16)
BEGRAFNIS MEESTER
HENRICX OLIVIERS VAN BERCHUYSEN,
FUNDATEUR VAN DEN WEESHUYSE, STERF ANNO 1580, DEN
12 SEPTEMBER, ENDE
LIJSBET KEMP,
SIJN HUYSVROUW, ANNO 1592, DEN 29 NOVEMBER,
JAN, HUN SOEN, 1579, DEN 18 APRIL,
CATHARINA, HEN DOCHTER,
WOUTER VAN KESSEL, HAREN MAN, 1613, DEN 4 MERT,
GUILIAEM OLIVIERS, HUN SOEN,
RAIDT DESER STADT, DEN 24 JULII ANNO 1615,
WEYNDELMONDIS, ZIJN DOCHTER, HUYSVROUW MEESTER
ALBERTS VAN BROEGHEL
ANNO 1616, DEN 3 NOVEMBER.
ENDE
FREDERICK OLIVIERS, SONE GUILLIAUMI OLIVIERS
STERF DEN 9 DECEMBER ANNO 1622,
ENDE JOFFROUW
JOSYNNO LOEF VAN DER SLOODT,
HUYSVROUW VAN
MELGIOR VAN KESSEL,
STERF DEN 15 AUGUSTUS ANNO 1652.Grootte van de zerk: 1,44 bij 2,80 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 24
Van Epen
43
De Wapenheraut (1897) 43
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 43
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

133. Henrick Oliviers van Berchuysen, 1580
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 369
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 43

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 151

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 24

n: vermelding in een voetnoot