109. John Harbord, 1630

steensoort: maaskalksteen
maten: 106 x 190 cm
locatie: schip

De zerk is praktisch volledig afgesleten. Slechts de vage contouren van het wapen in een cirkel zijn nog net te onderscheiden. Verder is er een breuk over de breedte van de zerk vlak boven het midden.
De weergegeven inscriptie (met enkele grammaticale onjuistheden) is die van L. van Valkenburg uit omstreeks 1900, zoals afgebeeld. Boven aan de zerk bevond zich een spreuk en daaronder het wapen, met op een banderol een tweede spreuk. Hieronder volgde de twaalfregelige inscriptie. Daaronder was weer een rechthoekige cartouche te zien met een vierregelige inscriptie. Ten slotte bevond zich onder de cartouche nog een vierregelige inscriptie, gevolgd door een banderol met nog een spreuk.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 305
Le Grand Théâtre
45
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 45
Smits (15)
VIATOR PAUCA HAEC LEGE:
JOANNES HARBORDUS,
NATIONE BRITANNUS, ARMIGER,
JURIS MUNICIPALIS IN MEDIO TEMPLO,
QUOD EST LONDINI, CANDIDATUS, [JU]VENIS SINE FASTU NOBILIS,
SINE AMBITIO[NE] MAGNANIMUS, SINE HYPOCRISI PROBUS,
DOCTRINA [AD SUSTENTATIONEM] [FA]MILIAE SUAE,
NON AD OSTENTATIONEM ABUNDE INSTRUCTUS,
VISENDAE HUJUS URBIS CAUSA HUC PROFECTUS,
IMMATURA HIC MORTE AC SUIS FLEBILI,
IN ARENA INVICTUS, CECIDIT
ANNO DOMINI 1630, 8 IDUUM 8bris,
AETATIS SUAE 20.
UT FLOS RAPACI VIRGINIS RAPTUS MANU
LANGUENS FATISCIT, MORS ACERBA SUSTULIT
FLOREM JUVENTAE. QUID VIATOR HIC STUPES?
VIVENDO MORIMUR, VIVIMUSQUE MORTUI.
EJUS MEMORIAE HOC MONUMENTUM POSUIT
FRATER EJUS NATU MAXIMUS
CAROLUS HARBORDUS.
HAEC META LABORUM.Datum op den 12n regel: 8 October.
Deze grafsteen was slechts met veel moeite af te teekenen, daar de letters van het inschrift nagenoeg geheel zijn afgesleten.
Afmeting van den grafsteen: 1,90 bij 1,05 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 23
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

109. John Harbord, 1630
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 305
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 151-152

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 23

n: vermelding in een voetnoot