afb. Kris Roderburg, 2008

110. Johan Pinxternagel, 1729

steensoort: maaskalksteen
maten: 174 x 294 cm
locatie: schip

De zerk is praktisch afgesleten. Slechts de contouren van de bladrank om het schild en de rand van hetzelfde schild zijn nog vaag te onderscheiden. Verder is er een brede opvulling te zien over de breedte van de zerk vlak onder het schild. Van de inscriptie zijn nog enkele woorden te ontcijferen. Het ondergedeelte van de zerk is blijkbaar steeds blank gelaten.
Hoewel Smits niet zoveel waardering heeft voor deze zerk, toont de tekening ervan uit circa 1900 aan dat de vormgeving van de versiering om het schild ongebruikelijk is. We zien er een lauwerkrans met vier rozetten en daar weer omheen ouderwets bandwerk in een ruitvorm. Het lint waaraan het schild hangt, is opgehangen aan de rozet middenboven, loopt naast het schild aan beide zijden door en eindigt onderaan in kwasten.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 309
Smits (14)
GRAFSTEDE
VAN
JOHAN PINXTERNAKEL,
SCHEPEN EN RAAD DESER STAD,
GESTORVEN DEN 8 AUGUSTUS 1729,
EN
ANNA CATHARINA HUBERT
SIJN HUYSVROUW,
GESTORVEN DEN 29 NOVEMBER 1728.Deze grafsteen heeft niets bemerkenswaardig. Het cartouche, waarin het wapenschild geplaatst is, munt niet uit door symmetrische afwerking en is aan de boven- en benedenzijden rechtlijnig afgesneden.
Afmeting van den grafsteen: 2,90 bij 1,75 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 22
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

110. Johan Pinxternagel, 1729
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 309
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 22

n: vermelding in een voetnoot