afb. Kris Roderburg, 2008

179. David Everswijn, 1610

steensoort: maaskalksteen
maten: 129 x 237 cm
locatie: schip

De zerk is in het bovengedeelte behoorlijk afgesleten. Toch is nog duidelijk te onderscheiden dat de architectonische bovenbouw bestaat uit maniëristisch bandwerk dat enige overkomsten vertoont met de gedeeltelijk bewaarde zerk van Anthonis Pijnappel uit 1629 (zie zerk 212).
Het bandwerk vertoont twee zuiltjes aan de zijkanten en middenboven een soort architraaf met aan de zijkanten twee voluten. Zij omsluiten een groot ovaal waarin het wapen is aangebracht. De rechthoekige cartouche onderaan heeft het meer gebruikelijke bandwerk, evenals de twee verbindingsstukjes links en rechts tussen het boven- en ondergedeelte. Hier bevinden zich verder twee gekruiste beenderen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 501
Smits (13)
MONUMENTUM CLARISSI VIRI, DOMINI,
DAVIDIS EVERSWIJN,
SAGITTARIORUM DUCIS ET HUJUS URBIS SENATORIS,
AC HUJUS PRAESIDIS;
CUJUS INVICTA MENS, CASSIDE TECTA CONSTANTIAE,
IN HISCE TEMPORUM FLUVTIBUS FORTITER DIMICAVIT,
ANNOS NATUS 51, EMORITURUS 12 APRILIS 1610.Bemerking: De afkorting Cl., op den eersten regel van den grafsteen voorkomend, behoort opgelost te worden in „clarissimi”.
Het praedicaat „clari” is immers te zwak voor een aanzienlijk man uit de XVIIde eeuw, toen men wel van enige superlatieven hield. De vergelijking met andere grafzerken uit denzelfden tijd bevestigt daarenboven de juistheid onzer veronderstelling.
Afmeting van den grafsteen: 2,36 bij 1,28 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 21
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

179. David Everswijn, 1610
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 501
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 21

n: vermelding in een voetnoot