afb. Kris Roderburg, 2008

118. Christoffel van Vladeracken, 1601

steensoort: maaskalksteen
maten: 105 x 194 cm
locatie: schip

De zerk is op verschillende plaatsen afgesleten, vooral rechtsboven. Van de inscriptie zijn grote delen verdwenen. De maker van de vroeg-negentiende-eeuwse tekening van de zerk noemt bovendien de Latijnse inscriptie 'geheel foutief', maar de eerste zin is een verwijzing naar een homilie van Calvijn op het eerste boek van Samuel. Omdat het echter hoogst onwaarschijnlijk is dat Vladeracken zich op Calvijn zou beroepen, moet worden aangenomen dat beiden een oudere bron citeren.
De hele zerk is gedacht als een grote inscriptieplaat, aan alle zijden omgeven door een smalle strook met bandwerk. Middenboven zijn de rand en de eerste regel van de inscriptie doorbroken door het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 329
Le Grand Théâtre
45
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 45
Smits (12)
VIVENS FECIT.
DUM DOCUI, VXI, LITES CANE PEJUS ET ANGUE EXOSUS;
PACEM DA MIHI CHRISTE TUAM.
MAGISTER
CHRISTOPHORUS VLADERACCUS,
PROFESSOR TRILINGUIS, 10 ANNOS RECTOR SCHOLAE
ET 40 ANNOS LECTOR PRIMARIUS,
QUI OBIIT ANNO 1601, IDIBUS JULII,
CUI EST CONSEPULTA CONJUX EJUS
CHRISTINA BELLARTS,
QUAE OBIIT ANNO 1584, 4 DECEMBRIS,
ET EORUM NEPTIS
ANGELA THEODORI BRUESSEN.
HIS VIATOR BENE PRECARE.Datum op den achtsten regel v.b.: 1601, 15 Juli.
Op de grafzerk leest men de volgende afkorting: 'id. iui'.
Daar nu A.J. Coppens, Nieuwe Beschrijving van het bisdom van 's-Hertogenbosch, IIIe deel, 2e afd. bl. 351, opgeeft, dat C. Vladeraccus den 13n Juli overleden is, moet de afkorting 'íui' in 'Juli' (niet in Juni) opgelost worden. Coppens vergist zich echter in de 'Idebus', daar 'Idibus Julii' als '15 Juli' moet gelezen worden.
Afmeting van den grafsteen: 1,95 bij 1,04 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 20
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

118. Christoffel van Vladeracken, 1601
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 329
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 20

n: vermelding in een voetnoot