afb. Kris Roderburg, 2008

115. Lodewich Brants, 1531

steensoort: maaskalksteen
maten: 102 x 203 cm
locatie: schip

Grote delen van de dubbele randteksten zijn verdwenen, maar sporen ervan waren nog rond 1900 te zien. Smits geeft, zich blijkbaar baserend op een oudere tekening, voor de tekstband tussen de vierpassen nog: ‘Hier leet begven / meester lodewich brants priester die sterf / ao xvc ende xxxi / dach july en.’ Ook in het begin van de negentiende eeuw waren de inscripties al niet meer compleet. Het wapen middenonder, omstreeks 1900 nog te zien, is nog slechts te ontwaren als een vage contour. Een tekening uit het begin van de negentiende eeuw suggereert dat er rond dit wapen ooit nog een randtekst heeft gestaan. Slechts de twee later aangebrachte inscripties op het middenveld boven het wapen zijn nu nog te lezen.
De vormgeving van de zerk is traditioneel met een randtekst tussen hoekvierpassen, die opgevuld waren met een kwartierwapen. Op het middenveld onder de twee inscripties bevond zich een groter wapen, opgehangen aan een lint.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 321
Smits (11)
HIER LEET BEGRAVEN MEESTER
LODEWICH BRANDTS,
PRIESTER, DIE STERF ANNO XVc ENDE XXXI,
DEN XIten DACH JULII, EN...
ENDE
WILLEM ROBBERTS,
STERF ANNO 1583, DEN 9 AUGUSTI, ENDE MEESTER
JACOB, SOENE WILLEM [ROBBERTS,]
STERF 24 JUNII 1606 ENDE
[PRUDE]NTIA VAN MIDDEGAEL,
SIJN HUYSVROUW, STERF 11 NOVEMBRIS 1597, ENDE
WILLEM AARTS VAN MEYELSFOIRT,
STERF DEN 22 JANUARII 1612,
MAYKEN,
SIJN HUYSVROUW,
CATHARINA,
HAER DOCHTER, HUYSVROUW MEESTER
HUYBRECHT DE ROY,
STERF DEN 31 DECEMBER 1611.Grootte van den grafsteen: 2,02 bij 1,02 M.
Op den 6n regel van boven staat Anno 1583.
Ofschoon men op de afbeelding van de zerk (no. 11) geneigd zou zijn „1585” te lezen, kan men echter het jaartal „1583” nog duidelijk op den grafsteen in de kerk vaststellen.
Vergelijk: A. van der Does de Willebois, Studiebeurzen, Deel IV, 502, 503.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 18-19
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

115. Lodewich Brants, 1531
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 321
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 18-19

n: vermelding in een voetnoot