114. Henrick van der Molen, 1552

steensoort: maaskalksteen
maten: 105 x 199 cm
locatie: schip

De zerk is helemaal afgesleten. Aan enkele vage contouren is nog te zien dat hier vroeger een figuur was afgebeeld. Ook de tekstband en de hoekvierpassen zijn volledig vervaagd.
Een tekening uit circa 1900 toont nog de inscriptie in een tekstrand met hoekvierpassen en daarin de evangelistensymbolen. Op het middenveld is de figuur van een kanunnik weergegeven onder een wapen dat is aangebracht tussen renaissancistische consoles. De miskleding van de kanunnik komt overeen met die van de figuur van Joannes Kuijsten op zerk 76.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 319
Le Grand Théâtre
43
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 43
Smits (10)
HIC SEPULTUS EST VENERANDUS DOMINUS AC
PRESBYTER, MAGISTER,
HENRICUS A MOLENDINO,
JURIS UTRIUSQUE LICENTIATUS,
CANONICUS HUJUS TEMPLI,
QUI OBIIT ANNO 1552, 14 OCTOBRIS.Afmeting van den grafsteen: 1,98 bij 1,05 M.
In de rosetten, die de vier hoeken sieren, bevinden zich de kenteekenen der Evangelisten. Het is eene versiering, die zeer veelvuldig en op haast alle graftomben voorkomt. Terwijl de omlijsting nog in gothieken trant is gehouden, gaan de ornamenten op het fraaie gothieken kazuifel, de vorm van het wapenschild en de beide loofwerken, terzijde hiervan gebeiteld, reeds naar den renaissance-stijl over. Wat de paramentiek aangaat, verwijs ik verder naar den grafsteen van Joannes Kuijsten, die onder no. 43 is afgebeeld op nagenoeg dezelfde wijze als zijn ambtgenoot op grafsteen no. 10.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 16-17
Van Epen
42
De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 42
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

114. Henrick van der Molen, 1552
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 319
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 16-17

n: vermelding in een voetnoot