afb. Kris Roderburg, 2008

119. Godart de Jegher, 1624

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 174 x 290 cm
locatie: schip

Hoewel de vormgeving van de zerk nog redelijk is te lezen, zijn verschillende details beschadigd geraakt en zijn de details van de meeste wapens erg vervaagd.
Het ondergedeelte van de zerk, ongeveer eenderde van het geheel beslaand, vertoont een tafel met een geprofileerde rand aan de bovenzijde. Hieronder bevindt zich een langwerpige cartouche die aan de zijkanten is omgeven door twee voluten en onderaan door bandwerk.
Het grote bovengedeelte toont in het midden het alliantiewapen. Op de tafel eronder zien we links een zandloper en rechts een doodshoofd, beide voorzien van vleugels.
Het geheel wordt omgeven door een koord dat aan de bovenzijde door drie ringen, links, rechts en in het midden, is gestoken en aan de linker- en rechterzijde naar beneden hangt. Hieraan zijn aan de zijkanten tweemaal vier kwartierwapens opgehangen.
Het zwierige geheel van de bovenzijde en de eenvoudige inscriptie maken van de zerk een indrukwekkend en overtuigend geheel.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 333
Le Grand Théâtre
44
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 44
Smits (9)
HIER LEET BEGRAVEN JONCKER
GODART DE JEGHER,
RAET DESER STADT,
STERF DEN 5 DECEMBER ANNO 1624,
ENDE JOUFFROUWE
JOHANNA SPIERINCK VAN WELL,
SIJN HUYSVROUWE,
STERF DEN 6 DECEMBRE ANNO 1618.



Grootte van den grafsteen, 2,90 bij 1,75 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 15
Van Epen
42
De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 42
 
1896

Sasse van Ysselt

De heerlijkheid Eckart en de huizen Lochtenburg en Pasboogaard
Taxandria 3 (1896) 235-251
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

119. Goyaert de Jeger, 1624
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 333
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 151

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 15

n: vermelding in een voetnoot