afb. Felix Janssens, 7 september 1988

156. Pieter Schuyl de Walhorn, 1666

steensoort: maaskalksteen met witte aders
maten: 173 x 290 cm
locatie: schip

De grote zerk vertoont overdwars verschillende scheuren en onderaan nog twee in de lengterichting.
De gewichtig aandoende zerk toont in het midden een grote staande rechthoekige cartouche voor de inscriptie. Hierboven is een verhoging te zien met zijvoluten en aan de voorzijde een versiering met een dubbel acanthusblad. Op de verhoging staan twee staande griffioenen die de twee grote schilden van het alliantiewapen vasthouden die met een lint verbonden zijn aan een kroon. De zijkanten tonen een lint, met een strik aan de bovenzijde en eindigend in twee kwasten, waaraan tweemaal acht kwartierwapens zijn gehangen.
De grootte van de zerk, het gebruik van het Latijn (met een grammaticale fout: op de vierde regel staat ordinus in plaats van ordinis) en de vele wapens zijn duidelijk bedoeld om de belangrijkheid van de familie uit te drukken.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 429
Le Grand Théâtre
34
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 34
Smits (7)

Zerk van blauwen steen, groot 2,88 bij 1,71 M.
Op den 4n regel staat ordinus in plaats van ordinis.
Datum op den 11n regel: 5 Juni 1666; 16n regel: 11 September 1636 en op den 20n regel: 9 Februari 1706.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 12
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

156. Pieter Schuyl de Walhorn, 1666
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 429
 
Afbeeldingen
  • 1948
  • 2008
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 141-142

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 12

n: vermelding in een voetnoot