afb. G.Th. Delemarre, september 1957

203. Dirck Henricx Pelgrom, 1484

steensoort: maaskalksteen
maten: 124 x 265 cm
locatie: schip

De zerk vertoont een lange scheur midden over de lengte en verder zijn het rechterbovengedeelte en de rechter onderzijde beschadigd. Scheur en beschadigingen waren al in het begin van de negentiende eeuw aanwezig. Door een vermoedelijk opzettelijke beschadiging is een deel van de inscriptie moeilijker leesbaar geworden. Aan het einde van de voorlaatste regel middenonder is bovendien de datum door de letters ylv heen gekapt. Dat zal de reden zijn waarom deze datum in de volgende regel opnieuw is uitgehakt.
De verdeling van de voorstelling is traditioneel met vierpassen op de hoeken van de tekstband. In deze vierpassen zijn echter, in plaats van evangelistensymbolen, wapenschilden aangebracht, opgehangen aan linten. Alleen het wapen linksonder is nog vaag te onderscheiden, terwijl het wapen linksboven in het begin van de negentiende eeuw nog te lezen was. Midden op de zerk zien we een grote vierpas met daarin het wapen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 565
Le Grand Théâtre
36
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 36
Smits (6)
HIER LEET BEGRAVEN
DIRCK PELGROM, HANRICX SOEN,
DIE STERF DEN XXIIIten DACH VAN APRIL
IN 'T JAAR XIIIIe ENDE LXXXIIII, ENDE
LIJSBETH,
SIJN HUYSVROU, STERF DEN XIIII DACH JULY
ANNO XVc ENDE XL, DEN NACH .. MEYE
ENDE MEESTER
HERMAN PELGROM,
RAEDT ENDE RENTMEESTER DESER STADT, STERF DEN
26 JULIUS 1625, ENDE
GEERT[R]UYT,
DOCHTER
MEESTER LAUR[EY]NS VAN DER MEER,
STE[RF] .. DEN ANNO 1602, DEN 28 AUGUSTUS.Afmeting van den steen 2,64 bij 1,22 Meter.
Nota: Dit grafschrift is geheel in gothieke letters gehouwen: de wapenschilden ter linkerzijde zijn afgesleten.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 11
Afbeeldingen

ca 1912
     
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

203. Dirck Henricx Pelgrom, 1484
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 565
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 11

n: vermelding in een voetnoot