afb. Kris Roderburg, 2008

198. Zeger Jan Goyaerts van Heedel, 1529

steensoort: maaskalksteen
maten: 165 x 298 cm
locatie: schip

Hoewel het oppervlak enigszins glad is geworden, is het geheel nog goed te lezen.
De hoofdvoorstelling is een staande engel in een nis die bestaat uit kandelaberachtige zuilen met postamenten, onderstukken, gecanneleerde schachten, Korinthische kapitelen en abaci met daarop een uit stenen gemetselde boog. Voor de boog zijn twee linten aangebracht die uit de bovenhoeken komen en aan de onderzijde uitlopen in een tweetal bladeren. Hieronder zijn nog acanthusbladeren te zien, die ontspruiten uit een engelenkopje tussen vleugels midden-boven. De engel is gekleed is een ondergewaad met ceintuur en een bovengewaad dat wordt vastgehouden door een sluiting op de borst. Hij draagt op heuphoogte twee schilden aan linten, in beide handen een. De engel is blootshoofds en blootsvoets. De tekstband hieromheen is aangebracht tussen vierpassen met daarin de evangelistensymbolen.
De aangebrachte inscripties zijn enigszins verwarrend. De oorspronkelijke inscriptie in de tekstband tussen de vierpassen is geheel weggekapt of weggesleten en slechts voor de helft boven en rechts door een latere vervangen. De uitbreiding van de eerste inscriptie aan de buitenzijde boven, rechts en onder is bewaard gebleven. De inscriptie in de tweede cartouche is, gezien de datum, de tweede; deze zet zich voort aan de buitenkant links. De derde inscriptie begint onder de engel en loopt door in de tekstband onder en links. Op de derde regel onder de engel is dan nog eens een vierde, gedeeltelijke, inscriptie aangebracht. Niet alleen de vele inscripties maken van deze zerk een intrigerend object, ook de oude hoofdvoorstelling is opvallend fraai te noemen.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 551
Smits (5)
ZEGHER JAN GOERTDSSZEN VAN HEEDEL
STERFT ANNO XVc XXIX .. OCTOBER (1)
ENDE
LAZARUS ZEGHERS VAN HEEDEL,
HUN SOEN, STERF ANNO 1572, DEN 29 JULY, ENDE
CECILIA KIEVITS,
SIJN HUYSVROUW, STERFT ANNO 1594, DEN 5 JULY,


Later bijgevoegd:
HIER LEET BEGRAEVEN
PIETER VAN DEN ENDENPOEL
STERFT DEN (2)
ENDE
MARIA DE GRUYTER,
HUYSVROU VAN PIETER VAN DEN ENDENPOEL, STERFT
DEN 19 DECEMBER 1691.
DIT IS 'T GRAFT VAN
PETRUS BOSCH
HIER LEET BEGRAVEN
ELISABET REMMENS
STERFT DEN 25 MERT, ANNO 1656
ENDE
MARIA JORISSE,
HAER DOCHTER, STERFT DEN 9 NOVEMBER ANNO 1685.(1) De naam der vrouw is weggehakt en de naam van Maria de Gruyter ervoor in de plaats gesteld.
(2) Het vervolg is hier weder verdwenen voor een later opschrift.
Behalve de oude, na 1629 weggehakte, namen der Van Heedels, zijn ook de familiewapens verdwenen. Een engel dient als tenant.
Afmeting van den grafsteen 1,64 bij 3,00 meter. Vergelijk: Studiebeurzen, Jhr. A. van der Does de Willebois, III bl. 80-81.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 9
Artikelen
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

198. Zeger Jan Goyaerts van Heedel, 1529
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 551
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 9

n: vermelding in een voetnoot