afb. Kris Roderburg, 2008

145. Anthonis Laureyns Donckers, 1643

steensoort: maaskalksteen
maten: 145 x 260 cm
locatie: schip

De zerk heeft geen apart aangegeven rand en vertoont aan de bovenzijde een cirkel, die wordt aangegeven door een brede band, met daarbinnen het wapen. Hieronder is de tienregelige inscriptie aangebracht. De inscriptie vult niet de gehele daarvoor bestemde ruimte.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 401
Le Grand Théâtre
34
35
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 34-35
Smits (4)
HIER LEYT BEGRAVEN
ANTHONY LAURENSSEN DONCKERS,
OUDT-KERKMEESTER VAN SINT JAN KERCK, STERF DEN 8 MAY
ANNO 1643, ENDE
ADRIAEN HERINCX,
ZEEPSIEDER, STERF DEN 20 AUGUSTY 1632
ENDE
JOHAN VAN DER HORST,
SCHEPEN DESER STADT, STERFT DEN 18 MAY ANNO 1666
ENDE
LUCRECIA DONCKERS,
SIJN HUYSVROU, STERFT DEN 3 MEERT ANNO 1674.Grootte van den grafsteen: 2,58 bij 1,44 Meter.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 7
Van Epen
17
De Wapenheraut (1897) 17
Afbeeldingen

 
     
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 17
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

145. Anthonis Laureyns Donckers, 1643
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 401
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 17

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 7

n: vermelding in een voetnoot