138. Herman Rombouts, 1614

steensoort: maaskalksteen
maten: 142 x 265 cm
locatie: schip

De zerk is tegenwoordig praktisch volledig afgesleten. Slechts de contouren van een mans- en een vrouwswapen met helm en dekkleed zijn nog vaag te ontwaren, evenals een doodshoofd daar rechtsonder.
Rond 1900 was veel meer te zien: de wapens in een cirkelvormige cartouche bovenaan en de tekst in een rechthoekige cartouche daaronder, beide omgeven door fraai bandwerk. Het doodshoofd bevond zich rechtsboven op de onderste cartouche en werd links geflankeerd door een zandloper. De tweede inscriptie bevond zich volgens aantekeningen op de toen gemaakte tekening op een apart, geretoucheerd gedeelte van de tekstcartouche onder de hoofdtekst.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II 2010) 383
Le Grand Théâtre
41
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 41
Smits (3)
CLARISSIMO VIRO
HERMANNO ROMBOUTS,
SENATORI ET MEDICINAE DOCTORI, ANNOS NATO 81.
VITA FUNCTO ANNO 1614, APRILIS 28, ET
CRISTINAE PELGROM,
ANNUM AGENTI 76, DEFUNCTAE ANNO 1623, APRILIS 12,
PARENTIBUS OPTIMIS ET SIBI SUISQUE
MONUMENTUM HOC POSUIT
RUMOLDUS ROMBOUTS,
SENATOR ET MEDICINAE DOCTOR.


Later bijgevoegd:
ANTONI VAN GENT
STERFT 6 MEERT 1701.
THEODORUS FRANCISCUS VAN GENT,
MEDICINAE DOCTOR, SIJN SOON, STERFT 7 JULY 1711.Zerk in blauwen steen; groot 2,64 bij 1,44 Meter.
Het grafschrift A. van Gent, enz. bevindt zich ter plaatse, waar de oude steen van Rombouts geretoucheerd is in den aanvang der XVIIIe eeuw. Vergelijke Studiebeurzen, Jhr. A. van der Does de Willebois IV, bl. 388, 389.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 5-6
Artikelen
1906 Kapittel 50 : Stichting van Rombout Rombouts
Van der Does de Willebois Studiebeurzen deel IV (1906) 375-403
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

138. Herman Rombouts, 1614
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 383
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 5-6

n: vermelding in een voetnoot