afb. Kris Roderburg, 2008

137. Maria van Brecht, 1620

steensoort: maaskalksteen
maten: 141 x 233 cm
locatie: schip

Met uitzondering van de gegraveerde tekst is de zerk sterk afgesleten. Slechts de contouren van het hoofdwapen middenboven en van het bandwerk dat de rechthoekige tekstcartouche omgaf, zijn nog te ontwaren. Rond 1900 waren links en rechts naast het hoofdwapen nog tweemaal twee kwartierwapens te onderscheiden met rechte banderollen erboven, waarvan de precieze voorstelling en letters in 1709 al niet meer te lezen waren.
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 381
Le Grand Théâtre
44
Le Grand Théâtre Sacre' de Brabant, Tom. II. Part. II. (1734) 44
Smits (2)
BEGRAFFENIS JOFFROUW
MARIE VAN BRECHT,
DOCHTER HEER
JAN VAN BRECHT,
RIDDER, HEERE TOT DIEGEM;
STERF DEN II APRILIS, ANNO 1620.Grootte van den grafsteen: 2,32 bij 1,40 Meter.
De vier wapenkwartieren, ter rechter- en ter linkerzijde aangebracht, zijn afgesleten.
Ook zijn de tekstbanden onder de kwartierwapens, waarop de familienamen der mannelijke en vrouwelijke linie vermeld stonden, geheel verdwenen.
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 4
Van Epen
42
De Wapenheraut (1897) 42
Artikelen
1897

D.G. van Epen

Eenige grafschriften
De Wapenheraut (1897) 42
 
2010

Jan van Oudheusden en Harry Tummers (red.)

137. Maria van Brecht, 1620
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : II Schip (2010) 381
 
Literatuur en bronnenpublicaties

D.G. van Epen, De Wapenheraut (1897) 42

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 4

n: vermelding in een voetnoot