afb. Daria Scagliola, 22 oktober 2013

Apenkop

materiaal: kalksteen
locatie: bouwloods
inventarisnummer: i-326

Oorspronkelijke plaats onbekend
Foto-archief

Bouwfragmenten nr. 326

rubriek: 1.41-348
volgnummer: 1159
opnamedatum: 14 april 1970
fotograaf: A. Zeeuwe

Foto-archief Restauratiewerken St. Jan 's-Hertogenbosch
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 369, 370

A.M. Koldeweij, 'De expositie in de Bouwloods, verantwoording en catalogus' in: De Bouwloods (1989) 37, 68, 70

n: vermelding in een voetnoot