afb. A.F.A.M. (Ton) Wetzer, 8 februari 2018

Leo de Grote

materiaal:
locatie: steunbeer noordelijke zijbeuk
nummer: n5b

Peeters

Het beeldhouwwerk

260
C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 260
Video
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen
  • 8 februari 2018
  • 10 juli 2019
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 342

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 260

n: vermelding in een voetnoot