Altaar : Petrus en Paulus

Mosmans

H.H. Barbara, Petrus en Paulus en Martinus

333
Noten
1.Anno 1605. Notaris-register No 8, ongepagineerd.
2.Coeverinx, I. bldz. 255. Schutjes-Van de Leemput, IV. bldz. 787.
3.Mogelijk stond de roodgemantelde St Petrus, sedert de plaatsing van dit altaarstuk, op een piedestal ter zijde.
4.Zie Handschrift Van Heurn.
5.Rijmkroniek, Vers 172 en 260.
J. Mosmans, De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s Hertogenbosch 1931) 333
Peeters

Laatste standplaats der altaren voordat de kerk hervormd werd

373
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 373
Schutjes

Altaar van Petrus en Paulus

201
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch I-V (Sint-Michielsgestel 1870-1876) IV 201
Van den Heuvel

4. Vierde straalkapel

239
240
Noten
1.Zie blz. 343, e.v.
2.Vervaardigd door H. van der Geld.
3.Mosmans, St. Janskerk, blz. 333; Coppens, Bisdom van 's-Hertogenbosch blz. 61-62; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 201; J. v. Heurn, Onuitgegeven handschrift, Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in de Provincie Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch, B. 117, art. 2.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 (1946) 239-240
Literatuur en bronnenpublicaties

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 105

J. Mosmans, De St Janskerk te 's Hertogenbosch (1931) 333

C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 373

n: vermelding in een voetnoot