Altaar : Lucas en Servatius

Mosmans

H.H. Lucas en Servatius

330
Noten
1.Van Heurn, Handschrift, bldz. 86. Hezenmans, Op. cit. bldz. 171.
2.Volgens Smits, Op. cit. bldz. 83, die een verkeerde plaats ervoor aanwijst.
3.Deze hangt tegenwoordig in de H. Sacramentskapel.
4.Rek. St Jan, 1632/33, fo. 89.
J. Mosmans, De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s Hertogenbosch 1931) 330
Peeters

Laatste standplaats der altaren voordat de kerk hervormd werd

373
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 373
Schutjes

Servatius-altaar

195
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch I-V (Sint-Michielsgestel 1870-1876) IV 195
Van den Heuvel

8. Onder het oksaal

241
242
Noten
1.Mosmans, St. Janskerk, blz. 330; B. 135, art. 23; B. 176, art. 5, 11, 12 en 14. Om de bewering, dat het St. Lucasaltaar het gildealtaar der schilders is, documentair te staven, is volgens den Heer J. Mosmans, archivaris der St. Janskerk, een onderzoek noodig in het bisschoppelijk archief van het aartsbisdom Mechelen. Tengevolge der oorlogsomstandigheden kon dit onderzoek niet worden ingesteld.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 (1946) 241-242