Altaar : Eligius (1445)

Mosmans

H. Eligius

336
J. Mosmans, De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s Hertogenbosch 1931) 336
Peeters

Laatste standplaats der altaren voordat de kerk hervormd werd

373
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 373
Schutjes

Altaar van Eligius

198
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch I-V (Sint-Michielsgestel 1870-1876) IV 198
Van den Heuvel

Altaren aan de kolommen van midden- en zijbeuken

245
246
Noten
1.Mosmans, St. Janskerk, blz. 336; Schutjes, Bisdom 's-Hertogenbosch, blz. 197, B. 97.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 (1946) 245-246
Vermelding
1630

Ontvangers der belastingen en domeinen 1513-1828

Beneficiaten der kerken van 's Hertogen-Bosch
2. St Eloye Autaer geregeert vant Smitdts gilde
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 130

n: vermelding in een voetnoot