A
Adelbert (Martinus, Adelbert en Lucia)
Adrianus:
(Adrianus)
(Remigius, Rombout, Cunera en Adrianus)
Altaar Agatha
Altaar Andreas
Altaar H. Agnes
Altaar H. Laurentius
Altaar van de Charitas
Altaar van de H. Aloysius
Altaar van de H. Anna
Altaar van de H. Joseph
Altaar van de H. Kerk
Altaar van de Sacramentskapel
Altaar van het H. Hart
Anna:
(Anna en Judocus)
(Heilige Maagd, Jan Evangelist, Anna en Maria Magdalena)
(Naam Jezus, Jan Evangelist, Paulus, Ignatius, Anna, Elisabeth en Zeven WeeŽn)
Antonius Abt:
(Antonius Abt en Clemens)
(Sebastiaan, Antonius Abt)
Apollonia (Severus, Michael en Apollonia)
Augustinus (Driekoningen, Augustinus en Marcus)
B
Barbara:
(Barbara)
(Wilgefortis, Gudula en Barbara)
Bartholomeus:
Bartholomeus (1418)
Catharina (1418)
Bernardus (Hierronymus, Bernardus, Vier Gekroonden en Joseph)
Blasius (Crispinus en Crispinianus)
C
Caecilia (Olav en Caecilia)
Catharina (1418)
Catharina van Sienna (Jacobus, Leonardus en Catharina van Sienna)
Christoffel (Christoffel, Leonardus en Dymphna)
Clemens (Antonius Abt en Clemens)
Cosmas (Heilige Maagd, Cosmas en Damianus)
Crispinianus (Crispinus en Crispinianus)
Crispinus (Crispinus en Crispinianus)
Cunera (Remigius, Rombout, Cunera en Adrianus)
D
Damianus (Heilige Maagd, Cosmas en Damianus)
Driekoningen:
(Driekoningen)
(Driekoningen, Augustinus en Marcus)
Drievuldigheid (Verlosser, Drievuldigheid, Heilige Maagd en Martinus)
Duizend maagden (Jan Evangelist in de kokende olie, Ursula en de duizend maagden)
Dymphna (Christoffel, Leonardus en Dymphna)
E
Egidius (Egidius en Eligius)
Eligius:
(Egidius en Eligius)
(Eligius)
Elisabeth (Naam Jezus, Jan Evangelist, Paulus, Ignatius, Anna, Elisabeth en Zeven WeeŽn)
Elsbena
G
Gertrudis (Catharina)
Gilde-altaren:
Algemeen
Bakkers
Bontwerkers en kloveniers
Chirurgijns en barbiers
Drapeniers
Goud- en zilversmeden
Handboogschutters
Hoedenmakers
Kanonniers
Korenkopers
Kramers en slagers
Kruiers en kraankinderen
Lakenkopers, snijders en droogscheerders
Linnenwevers
Lint- en passementwerkers
Molenaars en olieslagers
Nestel-, handschoen- en bonnetmakers
Rederijkersgilde de Jonge Laurieren
Rederijkersgilde de Passiekamer
Rederijkersgilde Moyses Doirn
Rederijkersgilde van Sint Catharina
Riemsnijders en speldemakers
Schilders, beeldsnijders, glasmakers, borduurstikkers, legwerkers
Schoenmakers en looiers
Schrijnwerkers, draaiers, kuipers, rademakers
Timmerlieden, metselaars, steenhouwers, leidekkers
Viskopers
Voetboogschutters
Volders en zagers
Wolwevers en wolververs
Zangmeesters
Gudula (Wilgefortis, Gudula en Barbara)
H
Heilig Graf (Heilig Graf en Rochus)
Heilig Kruis (Heilig Kruis, Helena)
Heilig Sacrament (1523)
Heilige Geest (Heilige Geest, Thomas en Oda)
Heilige Maagd:
(Heilige Maagd)
(Heilige Maagd, Cosmas en Damianus)
(Heilige Maagd, Jan Evangelist, Anna en Maria Magdalena)
(Verlosser, Drievuldigheid, Heilige Maagd en Martinus)
Helena (Heilig Kruis, Helena)
Hierronymus (Hierronymus, Bernardus, Vier Gekroonden en Joseph)
Hoogaltaar (1)
Hoogaltaar (2)
I
Ignatius (Naam Jezus, Jan Evangelist, Paulus, Ignatius, Anna, Elisabeth en Zeven WeeŽn)
J
Jacobus (Jacobus, Leonardus en Catharina van Sienna)
Jan de Doper:
(Geboorte Jan de Doper, Zacharias)
(Onthoofding Jan de Doper, Willibrord)
Jan Evangelist:
(Heilige Maagd, Jan Evangelist, Anna en Maria Magdalena)
(Jan Evangelist in de kokende olie, Ursula en de duizend maagden)
(Naam Jezus, Jan Evangelist, Paulus, Ignatius, Anna, Elisabeth en Zeven WeeŽn)
Job (Job en Lambertus)
Joris (Mattheus, Joris en Maria Egyptiaca)
Joseph (Hierronymus, Bernardus, Vier Gekroonden en Joseph)
Judocus:
(Adrianus)
(Anna en Judocus)
L
Lambertus (Job en Lambertus)
Lambertus
Lazarus (Lazarus, Martha en Maria Magdalena)
Leonardus:
(Christoffel, Leonardus en Dymphna)
(Jacobus, Leonardus en Catharina van Sienna)
Lijdensaltaar
Lucas (Lucas en Servatius)
Lucia (Martinus, Adelbert en Lucia)
M
Marcus (Driekoningen, Augustinus en Marcus)
Maria Egyptiaca (Mattheus, Joris en Maria Egyptiaca)
Maria Magdalena:
(Heilige Maagd, Jan Evangelist, Anna en Maria Magdalena)
(Lazarus, Martha en Maria Magdalena)
(Michael en Maria Magdalena)
Maria Presentatie (1570)
Mariaretabel:
Algemeen
De Aanbidding der Koningen (?)
De evangelist Johannes op Patmos
De ontmoeting van de koningen
De visitatie
Heilige Agnes
Heilige Barbara
Het sterfbed van Maria
Keizer Augustus en de Sibylle van Tibur
Knielende Maria
Lezende Maria
Musicerende engelen en Jozef
Ruiters bij de kruisiging
Vlucht naar Egypte (?)
Martha (Lazarus, Martha en Maria Magdalena)
Martinus:
(Martinus, Adelbert en Lucia)
(Verlosser, Drievuldigheid, Heilige Maagd en Martinus)
Mattheus (Mattheus, Joris en Maria Egyptiaca)
Michael:
(Michael en Maria Magdalena)
(Severus, Michael en Apollonia)
N
Naam Jezus (Naam Jezus, Jan Evangelist, Paulus, Ignatius, Anna, Elisabeth en Zeven WeeŽn)
Nicolaas
O
Oda (Heilige Geest, Thomas en Oda)
Odilia (Quirinus en Odilia)
Odulphus
Olaus (Olav en Caecilia)
Olav (Olav en Caecilia)
Oncommer (Wilgefortis, Gudula en Barbara)
P
Paulus:
(Naam Jezus, Jan Evangelist, Paulus, Ignatius, Anna, Elisabeth en Zeven WeeŽn)
(Petrus en Paulus)
Personen:
Aarts, Jan (schoenlapper)
Affoirden
Back, Gijsbert (kanunnik)
Bakel, Ghiselbertus de (vice-plebaan)
Bakel, Gijsbert van (plebaan)
Bije, De
Bock, Arnoldus (kanunnik)
Boelants, Jan
Bont, Balthasar de (kanunnik)
Bosch, Hieronymus:
Hoogaltaar
Maria-altaar
Michael en Maria Magdalena
Wilgefortis, Gudula en Barbara
Bosch, Johan van den (hoofdschout)
Broeck, Goeswinus van den
Broeck, Tilman van den (kerkmeester)
Broeckhoeven, Henrick van
Buck, Bartholomeus
Campen
Colen, Jacob (raadsheer)
Croy, Gerard van
Deur, Joris (steenhouwer):
Heilige Maagd, Cosmas en Damianus
Hoogaltaar
Diepenbeek, Abraham van
Dijck, Bartholomeus van
Doerne, Maria van
Driell, Jacob van
Driell, Thijsken van
Elsbena
Empel, Adriaan van:
Barbara
Geboorte Jan de Doper, Zacharias
Laurens
Enckevoirt
Hansbroeck, Anna van
Heesch, Alida van
Heijns, Jan
Heilwich
Heinsberg, Johan van (bisschop van Luik)
Heuvel, Gerard van den
Kessel, Laurentius van (secretaris der stad)
Langhe, J. de
Loeckeman(s), Henricus (meester)
Loven, Mattheus van
Maerselaer, Batholomeus
Mallants, Egidius
Michiels alias luy, Johan
Mildert, Hans van
Moerman, Martinus (deken)
Mols, Andreas
Ooirt of Doirt, Hendrik van
Roij, Nicolaus de
Schorel van Utrecht, Adriaan
Sonnius (bisschop)
Stegen, Nicolaas van der
Vladeracker, Mechtild van
Vlammen, Willem (meester)
Water, Peter van de
Wesel, Adriaen van
ZoŽsius (bisschop)
Petrus (Petrus en Paulus)
Q
Quirinus (Quirinus en Odilia)
R
Remigius (Remigius, Rombout, Cunera en Adrianus)
Rochus (Heilig Graf en Rochus)
Rombout (Remigius, Rombout, Cunera en Adrianus)
Rumoldus (Remigius, Rombout, Cunera en Adrianus)
S
Sebastiaan (Sebastiaan, Antonius Abt)
Servatius (Lucas en Servatius)
Severus (Severus, Michael en Apollonia)
T
Thomas (Heilige Geest, Thomas en Oda)
U
Ursula (Jan Evangelist in de kokende olie, Ursula en de duizend maagden)
V
Verlosser, (Verlosser, Drievuldigheid, Heilige Maagd en Martinus)
Verrijzenis (1538)
Vier Gekroonden (Hierronymus, Bernardus, Vier Gekroonden en Joseph)
W
Wilgefortis (Wilgefortis, Gudula en Barbara)
Willibrord (Onthoofding Jan de Doper, Willibrord)
Willibrordus (Crispinus en Crispinianus)
Z
Zacharias (Geboorte Jan de Doper, Zacharias)
Zeven WeeŽn (Naam Jezus, Jan Evangelist, Paulus, Ignatius, Anna, Elisabeth en Zeven WeeŽn)
Zeven Wonden van Christus (1530)