afb. A.F.A.M. Wetzer, 19 april 2008

Fresco 'De Goede Herder'

vervaardiger: Jacques van der Meij, benedictijn. (Amsterdam 2 januari 1888 - Oosterhout 1969)
tekst: 'Heel de aarde aanbidt de Heer. Zín volk en schapen zijner weide, gaat binnen Gij.'
datering: 1928

Afbeeldingen
  • 7 mei 1990
  • oktober 2002
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen e.a., Sint Jacob 's-Hertogenbosch : De kerk en zijn geschiedenis (1993) 13

Stephan Pas, Rondom de Sint Jacobskerk (z.j.) 38

n: vermelding in een voetnoot