afb. A.F.A.M. Wetzer, 26 juli 2011

Sculptuur buitenzijde

Vervaardigd: Atelier M. van Bokhoven en Jonkers

Grotens-Kos

Sculptuur aan de Sint Jacobskerk

35
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 35-36
Literatuur en bronnenpublicaties

M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 35-36

n: vermelding in een voetnoot