afb. J.A.M. Roelands, 1970

Glorievolle geheimen: Maria wordt in de hemel gekroond

vervaardiger: Johannes Josefus de Loose, 1807-1808
locatie: Sint Jacobskerk

Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst X (1931) 183

n: vermelding in een voetnoot