afb. J.A.M. Roelands, 1970

Droevige geheimen: Jezus draagt zijn kruis naar de berg van CalvariŽ

vervaardiger: Johannes Josefus de Loose, 1807-1808
locatie: Sint Jacobskerk

Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen e.a., Sint Jacob 's-Hertogenbosch : De kerk en zijn geschiedenis (1993) 58

Voorloopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst X (1931) 183

n: vermelding in een voetnoot