afb. K. (Kris) Roderburg, 1 augustus 2004

Preekstoel

datering: midden zeventiende eeuw
materiaal: eikenhout

Graus en Vriens

Preekstoel

Ton Graus en Thomas Vriens, De Jacob: een monument (2008)
Afbeeldingen
  • 1664
  • 1 augustus 2004
Literatuur en bronnenpublicaties

Ton Graus en Thomas Vriens, De Jacob: een monument (2008)

F.L. Jansen e.a., Sint Jacob 's-Hertogenbosch : De kerk en zijn geschiedenis (1993) 29, 30, 45, 59, 61, 77

Frans L. Jansen, Verantwoordelijkheid (h)erkennen (2002) 5, 8

Stephan Pas, Rondom de Sint Jacobskerk (z.j.) 39 (21), 41

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 183

Jos van der Vaart, 'Sint-Jacob, bouwkundige beschrijving' in: Boschboom Bladeren 21 (1977) 23

G.P.P. Vins, 'De inventaris van de St.-Jacob' in: Boschboom Bladeren 21 (1977) 27

n: vermelding in een voetnoot