afb. Adriaen Hachtiens, 1723-1733

Kerkzilver

Janssen

Kerkzilver

Bronnen
GPP Vrins pr., 'De inventaris van de Sint-Jacob' in: Boschboombladeren Monumentale kerken nr. 20 (1976)
Toine Janssens
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen e.a., Sint Jacob 's-Hertogenbosch : De kerk en zijn geschiedenis (1993) 91, 92, 93

Voorloopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst X (1931) 184

G.P.P. Vrins pr., 'De inventaris van de St.-Jacob' in: Boschboombladeren nr. 20 (1976) 24-27

n: vermelding in een voetnoot