afb.

Functionarissen

Overigen

Overigen
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch 4 (1873) 326n

n: vermelding in een voetnoot