afb. K. (Kris) Roderburg, 1 augustus 2004

Doopvont

datering: achttiende eeuw
materiaal: albast

Doopvont eerste helft 19e eeuw; deksel begin 20e eeuw.
Afbeeldingen
  • 1 augustus 2004
Literatuur en bronnenpublicaties

F.L. Jansen e.a., Sint Jacob 's-Hertogenbosch : De kerk en zijn geschiedenis (1993) 22

Stephan Pas, Rondom de Sint Jacobskerk (z.j.) 39 (29), 41

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 183

n: vermelding in een voetnoot