A
Altaar H. Gerardus Majella
Altaren:
H. Gerardus Majella
Hoofdaltaar
Mariakapel
Sacramentskapel
Sint Jacobsaltaar
Sint Jozefaltaar
B
Beelden:
H. Antonius met Kind
H. Familie
Ikonostatis:
Vier kerkvaders
Vier martelaren van Gorkum
Kruisbeeld
Maria met Kind
Sint Jacob
Sint Jozef met Kind
Transept:
Oostzijde
Westzijde
Voorgevel:
Algemeen
De Kerk als allegorische figuur met kruis en kelk
De Synagoge als allegorische figuur voor het Jodendom met blinddoek en staf
De vijf werelddelen; tekenen van Wereldmissie
H. Franciscus Xaverius
H. Jacobus als Pelgrim met staf en schelp
H. Leonardus van Veghel
H. Petrus Canisius
H. Theresia van Lisieux
Johannes de Doper
Beeldengroep H. Familie
Biechtstoel
C
Communiebank
D
Doopvont
F
Functionarissen:
Kapelaans
Overigen
Pastoors
G
Glas-in-loodramen:
Hoogkoor:
Links
Rechts
Noordoostzijde
Roosvenster
Sacramentskapel
Transept:
Geloofsverkondiging
Stichting van de Abdij van Berne
Verering H. Hart van Jezus
Verering Zoete Moeder
I
Ikonostatis:
Vier kerkvaders
Vier martelaren van Gorkum
Inventaris:
Kerkzilver
Kroonluchters
Tapijt
K
Kapellen:
Devotiekapel
Doopkapel
Mariakapel
Sacramentskapel
Keramiek:
H. Theresia van Lisieux
Kraantje
Wijwatervat (1)
Wijwatervat (2)
Klokken:
Mariaklokje
Toren
Koepel
Kruis
Kruiswegstaties
M
Mariaklokje
Muurschilderingen:
De Goede Herder
De toewijding van de parochie aan het H. Hart
Hoogkoor
Koepel
Mariakapel
Opvang Oostenrijkse kinderen
Sacramentskapel
Verering van Maria
O
Oordeelspel
Orgel
P
Passievoorstelling
Pieta
Preekstoel
S
Schilderijen:
Aanbidding H. Maagd door H. Dominicus
Blijde geheimen:
1. De engel GabriŽl brengt de blijde boodschap aan Maria
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
3. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen
5. Jezus wordt in de tempel wedergevonden
Droevige geheimen:
1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
2. Jezus wordt gegeseld
3. Jezus wordt met doornen gekroond
4. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van CalvariŽ
5. Jezus sterft aan het kruis
Evangelisten:
Johannes
Lucas
Marcus
Mattheus
Glorievolle geheimen:
1. Jezus verrijst uit de doden
2. Jezus stijgt op ten hemel
3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen
4. Maria wordt in de hemel opgenomen
5. Maria wordt in de hemel gekroond
Pastoors:
Petrus Josephus Alphonsus Maria van Grinsven (1887-1939)
Petrus Kemps (1800-1879)
Petrus Verhoeven (1830-1895)
Prinsen, mgr. C.C. (1852-1941):
1920
1935
Sculptuur buitenzijde
V
Voorgevel:
Algemeen
Beelden:
De Kerk als allegorische figuur met kruis en kelk
De Synagoge als allegorische figuur voor het Jodendom met blinddoek en staf
De vijf werelddelen; tekenen van Wereldmissie
H. Franciscus Xaverius
H. Jacobus als Pelgrim met staf en schelp
H. Leonardus van Veghel
H. Petrus Canisius
H. Theresia van Lisieux
Johannes de Doper
Fresco:
De Goede Herder
W
Wijwatervat (1)
Wijwatervat (2)
Z
Zuilen