A
Altaren:
Hoofdaltaar
Mariakapel
Sacramentskapel
Sint Jacobsaltaar
Sint Jozefaltaar
B
Beelden:
Ikonostatis:
Vier kerkvaders
Vier martelaren van Gorkum
Sint Jacob
Sint Jozef
Transept:
Oostzijde
Westzijde
Voorgevel:
Algemeen
De Kerk als allegorische figuur met kruis en kelk
De Synagoge als allegorische figuur voor het Jodendom met blinddoek en staf
De vijf werelddelen; tekenen van Wereldmissie
H. Franciscus Xaverius
H. Jacobus als Pelgrim met staf en schelp
H. Leonardus van Veghel
H. Petrus Canisius
H. Theresia van Lisieux
Johannes de Doper
Biechtstoel
C
Communiebank
D
Doopvont
F
Functionarissen:
Kapelaans
Pastoors
G
Glas-in-loodramen:
Hoogkoor:
Links
Rechts
Noordoostzijde
Sacramentskapel
Transept:
Geloofsverkondiging
Stichting van de Abdij van Berne
Verering H. Hart van Jezus
Verering Zoete Moeder
K
Kapellen:
Devotiekapel
Doopkapel
Mariakapel
Sacramentskapel
Klokken:
Toren
Kruis
Kruiswegstaties
M
Mariaklokje
O
Oordeelspel
Orgel
P
Pieta
Preekstoel
S
Schilderingen:
De Goede Herder
De toewijding van de parochie aan het H. Hart
Hoogkoor
Koepel
Mariakapel
Opvang Oostenrijkse kinderen
Sacramentskapel
Verering van Maria
Sculptuur buitenzijde
V
Voorgevel:
Algemeen
Beelden:
De Kerk als allegorische figuur met kruis en kelk
De Synagoge als allegorische figuur voor het Jodendom met blinddoek en staf
De vijf werelddelen; tekenen van Wereldmissie
H. Franciscus Xaverius
H. Jacobus als Pelgrim met staf en schelp
H. Leonardus van Veghel
H. Petrus Canisius
H. Theresia van Lisieux
Johannes de Doper
Fresco:
De Goede Herder
W
Wijwatervat