afb. C. Steenbergh

Sint Cathrien (1842)

locatie: Kruisbroedershof

Artikelen
2015

Harry Kelder

Openbare Tijdaanwijzing3
Bossche Kringen 3 (2015) 22-24
 
2017

Ronald Glaudemans

Historie : De schetsen van Willem Koekkoek
Bossche Kringen 6 (2017) 63-65
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 348

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 246

n: vermelding in een voetnoot