Sint Cathrien (1533)

locatie: Kruisbroedershof

Vermelding

Resoluties van de Raad van State

maandag 21 november 1735

553
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1630

P. Bor

Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch
s.n. ('s-Gravenhage 1630) 16, 70, 118
 
1953

B. v. S.

De familie van Mr. Leonardus van Schijndel, pastoor van de Sinte Catharina te 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen XXI (1953) 255-259
 
Stadsrekeningen
1604 Kapittel 16.
Jan Roelofs van Diepenbeek, schildert het tafereel van den Pastoor der Kruisbroederskerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1604-1605. Deel 2, pag 1163
 
1605 Kapittel 12.
Toelaag aan de kerk van St. Catharina parochie.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1605-1606. Deel 2, pag 1165
 
1605 Kapittel 17.
De Schilder Lambert Cloot, vergult twee tafereelen, een voor den Gardiaan der Minderbroeders en het grafschrift van Gerard Breukelaer, Pastoor van St. Catharina.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1605-1606. Deel 2, pag 1167
 
1606 Kapittel 6.
Commissie tot opneming van de St. Jans- en St. Catharinakerken en om middelen tot herstel dier kerken te beramen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1606-1607. Deel 2, pag 1170
 
1606 Kapittel 8.
De fondamenten, tot herbouwing der Catharina- of kruiskerk, gelegd.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1606-1607. Deel 2, pag 1171
 
1606 Kapittel 18.
Bier aan de metselaars, werkende aan de parochiekerk van St. Catharina.
Betaling van den 1e, 2e en 3e termijn der toelage voor den opbouw der parochiekerk van St. Catharina.
Betaling van den 4e, 5e en 6e termijnen in de toelaag tot opbouwing der St. Catharina-kerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1606-1607. Deel 2, pag 1174
 
1607 Kapittel 15.
Bijdragen aan St. Jans Evangeliste en der St. Catharina parochiekerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, pag 1178
 
1607 Kapittel 18.
Gift in de collecte voor St. Catharine.
Bier voor de timmerlieden en metselaars der kerk van St. Catharina.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1607-1608. Deel 2, pag 1180
 
1619 Kapittel 21.
De Stad geeft aan kerkmeesters van St. Catharine kerk 90 gul. voor een nieuw glas met het wapen der Stad.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1619-1620. Deel 2, pag 1265
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 47, 111, 137, 148, 151

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 84

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 145n, 210

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 345-355

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 221

n: vermelding in een voetnoot