T
Thulden, Theodoor van:
De H. Dominicus ontvangt de rozenkrans uit handen van Maria (165(4?))
V
Verhaghen, P.J.:
Algemeen
De bruiloft te Kana (1768)
De herders en de engelen (1793)
De kindermoord (ca 1775)
De overspelige vrouw (1780)
De wijzen uit het Oosten (1794)
De wonderbaarlijke genezing der zieken (1768)
Jezus gezalfd door een zondares (1788)
Roeping van de eersten discipelen (1772)
Verheerlijking op de berg (1775)