?
?, Bartha († 1625) (huysvrou Jan Willemse Sijberts)
?, Beatrix (huysvrou Gerart Donck)
?, Catharina (huysvrou Matteuws van Bilsen)
?, Dirckxke († 1656) (weduwe van Dierck Goosen van Verharen)
?, Geertruit († 1650) (weduwe van Berent Goosensz Verharen)
?, Geertruyd († 1526) (huysvrou Jan van Gerwen)
?, Geertruyt († 1613) (huysvrou Goeart Lomers)
?, Henricke (huysvrou Peter Janse de Weyer)
?, Iken († 1573) (huysvrou Ghoert Peeter Kersmaker)
?, Jenneke (weduwe Reijnder Matijsse)
?, Maria († 1509) (huysvrou Marten Cuyst)
?, Marike († 1604) (weduwe Servaes Willis van Boxtel)
A
Acken, Jenneken Rossem van († 1632)
Adriaensse, Jenneke
Aelst:
Aert van († 1614)
Aert van (†)
Belicka van († 1699)
Jan van († 1661)
Andel, Katarina van († 1691)
Asten, Wilhelmina van († 1670)
B
Balen, Dorothea van
Barendonck, Engelke Margriet
Berlecom, Mechel Cornelisse van († 1684)
Berlicom, Machtildis Adriaense van († 1678)
Best, Beatris de († 1669)
Bever, Cornelis de († 1639)
Bilsen, Matteuws van
Bogen, Heiltien Stoffels van
Boxmeer:
Mechtildis van († 1689)
Ruth Anthonis van († 1589)
Boxtel, Servaes Willis van
Bruin, Catelin Jansen de
Bruyn, Jaspaer Cornelissen de († 1653)
Bus, Yenneken († 1660)
Buysen, Maria
C
Christoffel, Mechtelt († 1615)
Cinck, Anthoni († 1701)
Cremer, Arnoldus Ranse († 1672)
Cuyst, Marten († 1525)
D
Delft:
Everts van
Heylken
Donck, Gerart
Donckers:
Elias († 1673)
Jan Baptista († 1667)
Martinus
Melchior († 1647)
E
Empel, Antoni Gielise van († 1665)
F
Fabers, Anna († 1678)
Franzen, Arianien
G
Geffen:
Anneke Jacobs van († 1651)
Willem Peterssen van († 1663)
Gerridtse, Engelkenn († 1669)
Gerwen, Jan van († 1504)
Geyllyck, Jan Heymmans van (†)
Goeyars, Catel.
Goyaertsz, Katelijn († 1602)
Graef:
Govaert Gerardse van de († 1620)
Helena Govaerts van de († 1631)
Isack van de († 1637)
Susanna van de († 1672)
Grinsven, Maria Lenders van
Groof, Dirck de († 1681)
H
Haes, Margriet de († 1616)
Hels, Simon († 1556)
Helt:
God. de († 1711)
Guliam de († 1688)
Hans de († 1624)
Willem de († 1736)
Herincx:
Ghijsberts Janse
Gysbert
Herssel:
Dirckje van († 1615)
Geertruit, van († 1676)
Handersken van († 1604)
Hans van († 1615)
Willem Dierckx van († 1612)
Herten, M Geeraert van
Heusden:
Cornelis Wijnnants van († 1664)
Jan van († 168?)
Hoorenbeeck, Adriana van († 1687)
J
Jannette, Daniel
K
Kaersmans:
Franηois († 1717)
Jan († 1681)
Judith Mechteld
Kemp, Johannis († 1674)
Kersmaker, Ghoert Peeter († 1555)
Keyten:
Adriaen Francken († 1648)
Catherina Francken († 1635)
Franc Jansen († 1630)
Johanna († 1706)
Kremers, Adolf
L
Leeu, Pieter Florissen de
Leeuw, Jan de († 1689)
Lomers, Goeart († 1626)
Lommerts, Anthony († 1623)
M
Matijsse, Reijnder († 1617)
Morees, Deonies Jansen († 1690)
Mutsaers:
Maria Anna († 1706)
Norbertus († 1662)
Peter Janszn († 1642)
Mutsaerts, Johanna († 1657)
O
Oirschot:
Lenaert van († 1642)
Lenaert van († 1644)
Onbekend:
Zerk 70
Zerk 74
Zerk 83
Zerk 84
Ostayen, Ariaen van († 1680)
P
Pesser, Herman Jansse († 1672)
Putten, Simon van der
R
Rosmalen, Walraven van († 1619)
Rynshagen:
Johan († 1650)
Maria
S
Sambeek, Maria van († 1626)
Sebers, Jan Jansen († 1643)
Sijberts:
Agnes († 1637)
Hendricske († 1655)
Jan († 1648)
Jan Willemse († 1608)
Maria († 1641)
Peter
Pieter Jan († 1648)
Simonzen, Cornelis
Sluys:
Adriaen van de († 1632)
Jan Jansz. van de († 1631)
Jan van de († 1634)
Mayke van de († 1634)
Snelle, Johan
Strick, Mechtildis († 1674)
V
Vechel, Cornelis Jacobs van († 1675)
Velde:
Fransciscus van den Velde († 1685)
Jan van den († 1668)
Joanna Maria van den († 1706)
Mathijs Jansse van den († 1622)
Verharen:
Berent Goosensz
Dierck Goosen van
Maria († 1654)
Vervoort, Jan († 1683)
Vilters, Catharina († 1683)
Vogels, Gherardt
Vos, Guilliam
Vucht:
Aeltien Janssen van († 1676)
Jacob Everts van († 1659)
Vyge, Jan († 1627)
W
Weert:
Ghysbert Jacobs van († 1671)
Jacob Gijsberts van († 1645)
Margriet Jacobs van († 1679)
Maria van († 1658)
Peter Mathijssen van († 1623)
Wel, Maria van († 1637)
Weyer, Peter Janse de († 1624)
Wijc, Mathijs van den
Wyer, Marie Wouters van de († 1642)
Wyflets, Catharina van († 1615)