Jezus gezalfd door een zondares

vervaardiger: P.J. Verhaghen (1728-1811)
datering: 1772
techniek: linnen, 298 x 293 cm
locatie: Kruiskerk

En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galiléa en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en zei: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk van God nabij gekomen; bekeert u en gelooft het Evangelie. En toen Hij bij de Galilése wandelde, zag Hij Simon en Andréas, zijn broeder, het net in de zee werpen (want zij waren vissers). En Jezus zei tot hen: Volgt Mij, en Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt. En zij verlieten terstond hun netten en volgden Hem. (Marcus 1:15-18)