afb. Jan Bressers, 27 september 1960

Jezus gezalfd door een zondares

vervaardiger: P.J. Verhaghen (1728-1811)
datering: 1788
techniek: linnen, 296 x 284 cm
collectie: 's-Hertogenbosch, Kruiskerk

En zie, een vrouw in de stad die een zondares was, die merkte dat Hij in het huis van de farizeeŽr aanzat, bracht een albasten fles met zalf, en ging wenend achter zijn voeten staan, en zij begon Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met zalf.
En toen de farizeeŽr die Hem uitgenodigd had dit zag, sprak hij bij zichzelf en zei: Deze, indien Hij een profeet was, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares. (Lucas 7:37-39)
Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, vanaf dat zij ingekomen is, heeft niet opgehouden Mijn voeten te kussen. Daarom zeg Ik u: haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad; maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En Hij zei tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. Maar Hij zei tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. (Lucas 7:45,47,50)