Verheerlijking op de berg

vervaardiger: P.J. Verhaghen (1728-1811)
datering: ± 1775
techniek: linnen, 296 x 285 cm
locatie: Kruiskerk

En na zes dagen nam Jezus met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En Hij werd voor hen veranderd van gedaante; en Zijn aangezicht blonk als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht. En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Heere! het is goed dat wij hier zijn; als Gij wilt, laat ons hier drie tenten maken, voor U één, en voor Mozes één, en voor Elia één. Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem! (Matheus 17:1-5)