afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 4 januari 1960

De herders en de engelen

vervaardiger: P.J. Verhaghen (1728-1811)
datering: 1793
techniek: linnen, 489.0 x 341.0 cm
collectie: 's-Hertogenbosch, Kruiskerk

En de engel zei tot hen: Vreest niet! want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk zijn zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Die is Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kind vinden in doeken gewonden en liggend in de kribbe. (Lucas 2:10-12)
Afbeeldingen