afb. Peter Paul Rubens, ca. 1615

Sterfbed van Sint Antonius abt

vervaardiger: Peter Paul Rubens (1557-1640)
datering: circa 1615
techniek: olieverf op doek, 204.0 x 146.0 cm
collectie: Pommersfelden (verzameling dr. Karl graaf von Schönborn)

Van dit schilderij bestaan twee versies en daarvan wordt het hier getoonde exemplaar over het algemeen toegeschreven aan Rubens, omdat het aanzienlijk beter van kwaliteit is dan het andere exemplaar, dat zich nu in de Sint-Janskerk bevindt.
In Buscoducis 1450 1629 (1990) 181
Mosmans

Nieuwe bemeubeling en verfraaiing

528
Jan Mosmans, De St Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 528
Peeters

Sterfbed van Sint Antonius Abt

olieverf op linnen, 230 × 150 cm

368
369
370
Noten
183.M Roses, L'oeuvre de P.P. Rubens, II, Anvers 1888, 218-219, pl. 135 (afb. van de gravure van Clouwet); Knipping, o.c. (zie noot 181), ii, 258, noot 2; H. Vlieghe, Saints (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard Part VIII), 1, Bruxelles 1972, 92-95, fig. 112-113 (afb. van de schilderijen in Pommersfelden en 's-Hertogenbosch); TH.L. Glen, Rubens and the Counter Reformation, Studies in His Religious Paintings between 1609 and 1620, New York - London 1977 (Outstanding Dissertations in the Fine Arts), 276; M. Warnke, Peter Paul Rubens, Köln 1977, 44 en pl. 22 (Pommersfelden).
184.Ophovius, 192.
185.Ibid., 194.
186.Ibid., 19, n. 4; Taxandria 17 (1910), 303, n. 2. De 18de-eeuwse altarenlijst (zie noot 5) noemt Nicolaas de Moij als degene die met de Hoedemakers hun Antheunisaltaar ‘regeert’.
187.KA, Map 1 van een reeks in rode cijfers genummerde mappen met allerlei losse notities en brieven; Mosmans 1931, 528.
188.Rek. 1824, f. 7: geschonken in 1823 door juffrouw Francheij te Antwerpen en de heren J.B. Vrancken en P.J. Vrancken ‘eene schilderij verbeeldende den stervende Heiligen Anthonius den Eremijt, welke schilderij voor de reductie dezer stad in de kerk nog gehangen heeft’.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 367-368
Artikelen
1990

Redactie

Peter Paul Rubens (Siegen 1557 - 1640 Antwerpen)
Sterfbed van Sint Antonius, abt
In Buscoducis 1450 1629 (1990) 181
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 294-295

A.M. Koldeweij, In Buscoducis : Bijdragen (1990) 564-567

Jan Mosmans, De St Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 70 (afb. 38), 528

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 75

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 368-369, 383 (afb. 402)

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 71

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 179

n: vermelding in een voetnoot