Martelaren van Gorcum

locatie: Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
herkomst: 's-Hertogenbosch, Sint Pieter

Folder

Martelaren van Gorcum

4
Rondgang door de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot (2018) nr. 7
Afbeeldingen
  • 1842-1982
Literatuur en bronnenpublicaties

Rondgang door de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot (2018) nr. 7

St. Pieter Oirschot (1998) 12 (nr. 22), 19

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst X (1931) 182

n: vermelding in een voetnoot