Leonardus van Veghel

locatie: Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
herkomst: 's-Hertogenbosch, Sint Pieter

Folder

Leonardus van Veghel

4
Rondgang door de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot (2018) nr. 7
Schutjes

Nieuwe parochiekerk

339
Noten
3.Leonardus draagt eene stola en een superpellicum zonder kant, die beiden van oudheid getuigen.
4.Kerkarchief.
L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 339
Afbeeldingen
  • 1842-1982
Literatuur en bronnenpublicaties

Toine Janssen, Sint-Pieter, een verdwenen parochiekerk uit de Bossche binnenstad (2010) 57

Rondgang door de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot (2018) nr. 7

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch IV (1873) 339

St. Pieter Oirschot (1998) 12 (nr. 25), 19

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst X (1931) 182

n: vermelding in een voetnoot