De kroning van Maria, ca 1675

locatie: Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
herkomst: 's-Hertogenbosch, Sint Pieter

Afbeeldingen
  • 1842-1982
Literatuur en bronnenpublicaties

Rondgang door de Sint-Petrusbasiliek in Oirschot (2018) nr. 9

St. Pieter Oirschot (1998) 6 (nr. 8), 19

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst X (1931) 182

n: vermelding in een voetnoot