afb. Abraham Bloemaert, 1615

Voorspraak van Christus en Maria bij God de Vader

vervaardiger: Abraham Bloemaert
datering: 1625
techniek: olieverf op doek, 310.0 x 429.0 cm
collectie: 's-Hertogenbosch, Sint Janskathedraal

Mosmans

Nieuwe bemeubeling en verfraaiing

529
Noten
2.P.A. Verlinde, peintre-artiste te Antwerpen, ontving 312 gulden voor het in orde maken en opzenden. In 1869 heeft A.J. Schull het verdoekt of opnieuw opgespannen en er een zeker gedeelte aan geretoucheerd.
3.De Faam, 1829, bldz. 126 en 127. Waar bleef dit altaarstuk na 1845?
Jan Mosmans, De St Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 529
Peeters

Voorspraak van Christus en Maria bij God de Vader

vervaardiger: Abraham Bloemaert, 1615 (gesigneerd: A. Bloemaert f. 1615)
techniek: olieverf op linnen, 429 × 310 cm
afkomstig uit: het in 1867 afgebroken hoogaltaar uit 1617-1620

367
368
Noten
181.C.F.X. Smits, ‘Schilderstuk van Abraham Bloemaert’, St. Lucas 3 (1910/11), 369; Mosmans 1931, 444-445, 529; Mosmans, Het Hoog-altaar (zie noot 14): daar wordt het schilderij van Bloemaert terecht in 1615 gedateerd, in Mosmans' boek van 1931 echter in 1620. Over de censuur: Frenken 1963-1964, 104 en Bijlage op 115; een voorstudie voor het schilderij, gewassen pentekening en krijt, 41,1 × 30,5 cm, in het Kupferstichkabinett van het Kunstmuseum te Basel; Catalogus Zingende Kathedraal, aanvulling nr. 97. Over het contrareformatorische thema van Maria's voorspraak bij de Drievuldigheid: J.B. Knipping, De iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, Hilversum 1940, dl II, 33-36.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 367-368
Artikelen
1990

Redactie

De Intercessie bij God de Vader. Het altaarstuk van Bloemaert voor de Sint Jan
In Buscoducis Bijdragen (1990) 561-563
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 316-317

A.M. Koldeweij, In Buscoducis : Bijdragen (1990) 561-563

Jan Mosmans, De St Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 443 (afb. 263), 444 (afb. 264), 529

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 39

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 367, 382 (afb. 397)

J.J.M. van Susante (voorwoord), Sprekende stilte (1958) 52

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 73

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 179

Nik de Vries, Mirakelse en merkwaardige vertelsels rondom de Sint Jan (1974) 42-43

n: vermelding in een voetnoot