afb. G.J. Dukker, oktober 1971

De bewening van Christus door de engelen

toegeschreven aan: Thomas Willeboirts Bosschaert
datering: vroeg 17de eeuw
techniek: olieverf op doek, 215 150 cm

Mosmans

Twee schilderstukken

453
Jan Mosmans, De St Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 453
Peeters

Bewening van het dode lichaam des Heren door engelen

datering: vroege 17de eeuw
techniek: olieverf op doek, 215 150 cm

368
Noten
182.Smits 1908 a, 19.
Dr. H. Gerson (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag) verwierp de toeschrijving van beide schilderijen aan Abraham Janson en achtte een volgeling of leerling van Antonie van Dijck aannemelijker. Correspondentie met de auteur, november 1960.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 368
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan Mosmans, De St Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 453, 455 (afb. 270)

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 74

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 368, 382 (afb. 398)

J.J.M. van Susante (voorwoord), Sprekende stilte (1958) 31

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 72

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 179

n: vermelding in een voetnoot