afb.

Parochie

Algemeen

Artikelen
1941

H.L. Driessen

Gegevens over de geschiedenis van eenige parochies in het tegenwoordige bisdom Den Bosch
Bossche Bijdragen XVII (1941) 276-283