Religie

Algemeen

Artikelen
1934

A. Erens, O.P.

Bij de oprichting van een seminarie te 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen XII (1934) 158-163
 
1935

J. Kleyntjens S.J.

Het nieuwe reglement voor de Kerkfabrieken, 1841
Bossche Bijdragen XIII (1935) 44-54
 
1939

H.J.J. Scholtens

De Kartuizers buiten 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen XVI (1939) 24-82; 143-203
 
1951

F. van Hoeck S.J.

Besluiten van de Raad van State betrekking hebbende op Kerkelijke zaken in de Meijerij van 's-Hertogenbosch (1648-1794)
Bossche Bijdragen XXI (1951) 52-100
 
1951

M.A. Nauwelaerts

AttestatiŽn betreffende de vrijstelling van accijnsen voor de kanunniken, dienaren van het kapittel, schoolrectoren, docenten en zangers te 's-Hertogenbosch in 1595
Bossche Bijdragen XXI (1951) 101-112