Refugiehuis van MariŽnkroon uit Heusden

locatie: naast het Hooghuis van Megen achter in de Louwse Poort over de Dieze

Na de vernietiging van hun klooster Maria-kroon te Heusden in 1579, trokken de CisterciŽnsers samen met hun confraters van MariŽndonk, die al in 1577 bij hen een toevlucht hadden gezocht, naar hun refugiehuis, gelegen naast het Hooghuis van Megen achter in de Louwse Poort over de Dieze. Van dit schamel en vergrijsd convent in ballingschap stierf de een na de ander en in 1624 stierf de laatste conventuaal.
Bossche Bouwstenen VI (1983) 29
Sasse van Ysselt

Het Refugiehuis van MariŽnkroon

148
149
Noten
1.Men zie hierover nog Reg. no 431 f. 469.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 148-149
Artikelen
?

H. v. Bavel

Inventaris van het archief van de Heusdense CisterciŽnzerklooster MariŽnkroon en MariŽndonk 1245-1631
Uitgave Rijksarchief in Noord-Brabant, inventarisreeks nr. 10
 
1983

mr. J.A.M. Hoekx

Refugiehuis van MariŽnkroon
Bossche Bouwstenen VI (1983) 29
 
2002

Ad van Drunen

Het refugiehuis van het cisteriŽnzerklooster MariŽnkroon te Heusden en de dependance MariŽndonk te Oudheusden
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 74
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 511

n: vermelding in een voetnoot