afb. Jan-Clemens Lampe

Refugiehuis van Sint Geertruid

locatie: Spinhuiswal 1

Het nu nog aan de Spinhuiswal gelegen huis dateert van het begin van de 16e eeuw. Aangezien een buitenlandse abdij eigenaar was kon ze haar bezit ongestoord behouden. In 1767 verkocht de abdij het complex.
Bossche Bouwstenen VI (1983) 32
Achter de voorgevel

Gemarmerd papier

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 8 december 1994
Bossche monumenten

Refugiehuis Sint-Geertrui

door Ed Hupkens

21
Stadsblad woensdag 6 september 2017 | 21
Rijksmonument

Spinhuiswal 1

 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Refugiehuis der Abdij van St Geertruid te Leuven

410
411
Noten
1.In dit huis overleed de vermaarde Bossche stempelsnijder Theodorus van Berckel; hij werd van daaruit ?3 September 1808 naar de St Janskerk ten grave gedragen.
2.Hij werd geboren te Pernis en huwde in 1760 met Anna Maria Beusichum van der Linden, woonachtig te Leiden.
3.Hij stierf als pastoor van Oisterwijk 14 Februari 1553.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 410-411
Afbeeldingen

19 april 2008
     
Artikelen
1983

mr. J.A.M. Hoekx

Refugiehuis van de reguliere kanunniken van St. Augustinus te Leuven
Bossche Bouwstenen VI (1983) 32
 
1985

Henny Molhuysen

Oe gotte kk daor : Petrus Was
Brabants Dagblad donderdag 7 februari 1985 (foto)
 
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Gemarmerd papier
Brabants Dagblad donderdag 8 december 1994 (foto)
 
1994

Ad van Drunen

Het refugiehuis van Sint Geertrui
's-Hertogenbosch 4 (1994) 154-155
2002

Ad van Drunen

Refugiehuis van de Abdij van Sint-Geertrui te Leuven
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 73-74
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 82, 88

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 510

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 193

n: vermelding in een voetnoot